Verotuksellinen etu listaamattomaan yhtiöön sijoittamisessa

Sijoittaminen listaamattomaan yhtiöön ja sen osakkeisiin voi tarjota sijoittajalle verotuksellisia etuuksia ilman sijoittajalta vaadittavia ylimääräisiä selvittelyjä tai paperitöitä.

  Euro24 Financen B-sarjan osinko-osakkeisiin sijoittaminen tarjoaa sijoittajille mahdollisuuden ansaita kiinteää kuukausituottoa luotettavasti ja helposti. Yhtiön tarjoamiin B-sarjan osakkeisiin sijoittaminen ei vaadi sijoittajalta aktiivista pörssikurssien tai osakemarkkinoiden seurantaa eikä toiveita voitollisesta tilikaudesta ja osingonjaosta. Osakkeenomistajille eli B-osakkeeseen sijoittajille maksetaan kiinteää kuukausituottoa vakavaraisesta, suomalaisesta ja menestyvästä yrityksestä osakkeiden omistuksien mukaisesti.

Sijoittaminen listaamattomaan yhtiöön ja sen osakkeisiin voi tarjota sijoittajalle verotuksellisia etuuksia ilman sijoittajalta vaadittavia ylimääräisiä selvittelyjä tai paperitöitä. Euro24 Finance Oy huolehtii ennakonpidätyksen (7,5 %, jos alle 150 000 € osinkotuloa) tekemisestä ja osinkojen maksun ilmoittamisesta verottajalle ja voit keskittää aikaasi ja varojasi tuottoisampaan toimintaan.

 

 

Osinkojen verotus listaamattomasta yhtiöstä

Listaamattoman yhtiön osakkeilla ei käydä kauppaa pörssissä. Listaamattomasta yhtiöstä saatu osinko jaetaan pääomatuloon ja/tai ansiotuloon, joiden mukaan myös verotus tapahtuu. Listaamattomasta yhtiöstä saatu osingon määrä jakautuu veronalaiseen pääomatuloon ja/tai veronalaiseen ansiotuloon sekä verottomaan tuloon. Jos sijoittajan pääomatulo-osingot listaamattomista yhtiöistä ovat verovuonna alle 150 000 € niin osinkotulosta vain 25 % on veronalaista pääomatuloa ja 75 % on verovapaata tuloa.

Tarjottavien B-osakkeiden veroetuuden hyödyntämiseksi sijoittajan täytyy vain huolehtia 150 000 €:n osinkotulon rajasta ja tämä raja on verovelvolliskohtainen eikä yhtiökohtainen. 150 000 €:n osinkotulon rajan ylittävästä osuudesta 85 % on veronalaista pääomatuloa ja 15 % verovapaata tuloa ja näillä osuuksilla onkin huomattavan suuri ero verotuksellisesti. Lisätietoa osinkojen verotuksesta: https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/omaisuus/sijoitukset/osingot/osingot-listaamattomasta-yhtiosta/

 

 

Esimerkki, kun osinko enintään 150 000 €

Timo on aloittanut sijoittamisen viime vuonna ja merkinnyt 50 kpl Euro24 Finance Oy:n B-sarjan osakkeita, 500 €:n minimisijoituksella per osake. Timon sijoittama summa oli 25 000 € (500*50). Verovuonna 2020 osakkeet ovat olleet Timon hallussa yli 6 kuukautta, joten Timo on oikeutettu korkeimpaan 7 % tuottoprosenttiin koko vuoden ajalta. Timo on saanut Euro24 Finance Oy:ltä osinkotuottoa sijoitustensa mukaisesti 1750 euroa verovuonna 2020. Timon omistamien B-sarjan osakkeiden matemaattinen arvo on yhteensä 25 000 € ja osingon suuruus on alle 8 % tästä matemaattisesta arvosta (25 000*8 % = 2000>1750). Tällöin osinko on myös alle 150 000 € ja osingosta 25 % eli 437,5 € (1750*25 %) on verotettavaa pääomatuloa. Loppuosa osingosta eli 1312,5 € on verovapaata tuloa. Timolla on myös muita sijoituksia, mutta pääomatulot jäävät alle 30 000 €:n, joten Timo maksaa pääomaveroa 30 %:a. Osingosta maksettavan veron suuruus on siis 131,25 € (437,5*30%).

 
Sijoitettu summa 25 000€
Tuottoprosentti 7 % vuodessa
Osingon määrä vuodessa 1750 €
Verotettava osinko 437,5 €
Verovapaa osinko 1312,5 €
Veron määrä osingosta 131,25 €
 

Sijoittaminen voi olla helppoa ja tuottoisaa!

Sijoittamalla Euro24 Finance Oy:n tarjoamiin B-sarjan osakkeisiin voit hyödyntää verotuksellisen etuuden sijoitustoiminnassasi. B-sarjan osakkeisiin sijoittaminen on vaivattoman helppoa ja nopeaa sekä luotettavaa. B-sarjan osakkeisiin sijoittamisessa ei ole määräaikaa ja voit keskeyttää sijoittamisen milloin vain ja lunastamme osakkeet takaisin. Suurin tuottoprosentti 7 %:a maksetaan sijoitukselle, kun osakkeiden merkinnästä on kulunut vähintään 6 kuukautta. Minimisijoitus on 500 € ja palvelu on sijoittajalle täysin maksuton. Tutustu osakeannin ehtoihin tai toimintaamme tarkemmin:

Osakeannin ehdot Euro24 Group Oyj Euro24.fi Taskulaina.fi

Euro24 Group Oyj on vahvasti kasvava rahoitusyhtiö, joka tarjoaa finanssiteknologiaa hyödyntäviä rahoitusratkaisuja. Vuodesta 2011 lähtien olemme myöntäneet kulutusluottoja yksityishenkilöille ja käyttöpääomarahoitusta yritysasiakkaille. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Turussa. Yrityksen brändejä on mm. euro24.fi, taskulaina.fi ja yritysluottoja.fi.